Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Καλών Τεχνών

Εισαγωγή
Η τέχνη στις μέρες μας διατηρεί μία σημαντική θέση στο επίκεντρο της πολιτιστικής ζωής των κοινωνιών, ενώ διαρκώς επεκτείνεται σε νέες περιοχές και παίρνει συναρπαστικές κατευθύνσεις. Οι σύγχρονοι εικαστικοί καλλιτέχνες αποτελούν ισχυρή κινητήρια δύναμη και συμβάλλουν ποικιλότροπα με τις γνώσεις, τις ιδέες και τη δημιουργικότητά τους στην ευρύτερη πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Σκοπός
Οι σπουδαστές διερευνούν τις σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές, γνωρίζουν τα μεγάλα επιτεύγματα του παρελθόντος και κατανοούν τη σημασία της εικαστικής παράδοσης. Μέσω του προγράμματος αναπτύσσουν τις καλλιτεχνικές δεξιότητές τους και ενθαρρύνονται να αναζητήσουν, να πειραματιστούν και να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους, όχι μόνο με τη χρήση πινέλων και καβαλέτων, αλλά και με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι σπουδαστές μελετούν τις παραδοσιακές εφαρμογές σε συνδυασμό με τις προηγμένες τεχνολογίες σε χώρους όπως η ζωγραφική και το σχέδιο, η γλυπτική και η τρισδιάστατη δημιουργία, οι καλλιτεχνικές εκτυπώσεις και η χαρακτική, η φωτογραφία, το video και τα ψηφιακά μέσα. Παράλληλα, η εκπαίδευσή τους ενισχύεται από σειρές σεμιναρίων και εργαστηρίων, που παραδίδονται από καταξιωμένους επισκέπτες εικαστικούς και επαγγελματίες του χώρου των τεχνών, όπως ποιητές, σχεδιαστές, κριτικούς της τέχνης, επιμελητές συλλογών και εκθέσεων κ.ά. Η ομάδα των άριστα καταρτισμένων, με διεθνούς ακτινοβολίας εικαστικό και ερευνητικό έργο, καθηγητών, υποστηρίζει την εκπαίδευση μέσα σε ένα δημιουργικό περιβάλλον, προετοιμάζοντας άρτια τους αυριανούς επαγγελματίες στους τομείς των καλών τεχνών.

Απευθείας Εισδοχή
Για εισδοχή στο πρόγραμμα, οι δυνάμει σπουδαστές θα πρέπει να έχουν:
1. Απολυτήριο Λυκείου με ελάχιστη γενική βαθμολογία 17/20
ή
2. Επιτυχία σε άλλες εξετάσεις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου και το Naric, UK
3. GCSE στα Μαθηματικά με ελάχιστη βαθμολογία το C
και
4. GCSE English Language (Αγγλικά) με ελάχιστη βαθμολογία το C ή IELTS 6.5, ή TOEFL (Paper based: 513, Computer based: 183, Internet based: 65)

Σημείωση: Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να πληροί τα 1 και 4 ή 2, 3 και 4.

Portfolio
Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος θα πρέπει, σε προγραμματισμένη συνέντευξη με τους υπεύθυνους του προγράμματος, να παρουσιάσει φάκελο εργασιών του (portfolio). Οι εργασίες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την ικανότητα και το ταλέντο του στο σχεδιασμό και τη ζωγραφική καθώς και γνώση της χρήσης βασικών υλικών.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει portfolio, θα πρέπει να παρακολουθήσει το Προπαρασκευαστικό Έτος (Foundation Year).

Εισδοχή Μέσω Foundation Year
Υποψήφιος που δεν πληρεί τα γενικά κριτήρια για απευθείας εισδοχή στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να παρακολουθήσει το Προπαρασκευαστικό Έτος (Foundation Year) εφόσον έχει:
1. Απολυτήριο Λυκείου με ελάχιστη γενική βαθμολογία 15/20
2. GCSE English Language (Αγγλικά) ή English Placement Test

Με την ολοκλήρωση του Προπαρασκευαστικού Έτους (Foundation Year) ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει πετύχει την ακόλουθη επίδοση για να εξεταστεί η περίπτωση του/της περαιτέρω:
1. Συνολική Βαθμολογία (GPA) – 2,2/4 (C+)
2. Αγγλικά – ENGL 101 (C)
3. Κανένα από τα μαθήματα του Προπαρασκευαστικού Έτους (Foundation Year) δε θα πρέπει να έχει χαμηλότερη βαθμολογία από C.

Ολοκλήρωση του Προπαρασκευαστικού Έτους (Foundation Year) με αποκλίσεις από τα παραπάνω δε θα επιτρέψει την περαιτέρω εξέταση της περίπτωσης για εισδοχή στο πρόγραμμα.
Σημαντικός είναι ο ρόλος της ποιότητας του portfolio που θα δημιουργήσει ο σπουδαστής κατά την περίοδο του προπαρασκευαστικού έτους.

Διάρκεια Σπουδών
Τρία (3) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor Degree), BA(Hons)

Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Μετά την αποφοίτησή τους οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Καλών Τεχνών έχουν τη δυνατότητα ποικίλων επιλογών. Μπορούν να απασχοληθούν ως εκπαιδευτικοί εικαστικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ως ιστορικοί και κριτικοί τέχνης, ως επιμελητές συλλογών και εκθέσεων ή ως σύμβουλοι πολιτιστικών υπηρεσιών και ιδρυμάτων τέχνης. Επίσης, μπορούν να εργαστούν στον εκδοτικό χώρο, στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ως γραφίστες, σχεδιαστές εσωτερικών χώρων ή σχεδιαστές προϊόντων, ως διοικητικά στελέχη διαχείρισης μουσείων και προβολής πολιτιστικών θεσμών αλλά και ως επαγγελματίες εικαστικοί καλλιτέχνες.

Γλώσσα Διδασκαλίας
Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Year 1 / Έτος 1
Core modules / Μαθήματα κορμού
Intro to Studio Practice Εισαγωγή στις πρακτικές των Καλών Τεχνών
Fine Art Studio Practice 1.1 Καλές Τέχνες- Πρακτική 1.1
Visual Arts- Critical and Cultural Studies 1.1 Καλές Τέχνες: Θεωρία, κριτική σκέψη και πολιτισμός 1.1
Working in Collaboration Η συνεργασία στην Τέχνη (μάθημα πρακτικής)
Fine Art Studio Practice 1.2 Καλές Τέχνες- Πρακτική 1.2

Visual Arts- Critical and Cultural Studies 1.2 Καλές Τέχνες: Θεωρία, κριτική σκέψη και πολιτισμός 1.2

Year 2 / Έτος 2
Core modules / Μαθήματα κορμού
Fine Art Studio Practice 2.1 Καλές Τέχνες- Πρακτική 2.1
Fine Enterprise and Employability 2.2 Επαγγελματική κατάρτιση και Απασχόληση 2.2
Visual Arts- Critical and Cultural Studies 2 Καλές Τέχνες: Θεωρία, κριτική σκέψη και πολιτισμός 2.1
Fine Art Studio Practice 2.2 Καλές Τέχνες- Πρακτική 2.2
Fine Enterprise and Employability 2.3 Επαγγελματική κατάρτιση και Απασχόληση 2.3
Professional Work Experience- Visual Arts Επαγγελματική πρακτική- Καλές Τέχνες
Optional Modules
Μαθήματα Επιλογής

Contemporary Art and Criticism Σύγχρονη τέχνη και κριτική
Approaches to Contemporary Film Προσεγγίσεις και πρακτικές του σύγχρονου κινηματογράφου

Year 3 / Έτος 3
Core modules / Μαθήματα κορμού
Degree Studio work Development 3.1 Καλές Τέχνες- Διπλωματική εργασία

Degree Essay-Report Vis Arts Καλές Τέχνες: Προετοιμασία και ανάπτυξη για πτυχιακή παρουσίαση πρακτικής 3.1

Degree Fine Art Studio Practice 3.2 Καλές Τέχνες- Πρακτική 3.2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s