Χώρος – Χρώμα – Χώρα. Πληροφορίες Διαγωνισμού

Διαγωνισμός και έκθεση Τέχνης για Νέους από το «Πρόγραμμα Καλών Τεχνών» που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από Δευτέρα 26/11/2012 έως και Παρασκευή 15/03/2013.

 • Διαγωνισμός για νέους ηλικίας από 17 έως 21 ετών (αποκλείονται νέοι που ήδη φοιτούν στην ανώτατη εκπαίδευση).
 • Οι 3 νικητές θα λάβουν μερική υποτροφία για το πρόγραμμα Καλών Τεχνών [BA (Hons) inFineArt] που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire. 50% απαλλαγή διδάκτρων για την πρώτη θέση και 35% απαλλαγή διδάκτρων για τη δεύτερη και τρίτη θέση.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια Εισδοχής, όπως καθορίζονται από τα δύο πανεπιστήμια.
 • Είκοσι πέντε από τα υποβληθέντα έργα θα επιλεγούν για να εκτεθούν.

«Γιατί το σπίτι μας είναι η δική μας γωνιά του κόσμου»

GastonBachelard, «Η Ποιητική του Χώρου», 1958

Η θεματική του διαγωνισμού και της εικαστικής έκθεσης εστιάζει στις πολλαπλές έννοιες των κοινωνικών γεωγραφιών της «οικίας». Η έννοια του σπιτιού, της εστίας, της οικίας, της πατρίδας, είναι τόσο προσωπική όσο και οικουμενική. Στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί η αλληγορία ως αφετηρία εξερεύνησης των πολλαπλών εννοιών του σπιτιού, έννοιες που παρουσιάζονται σήμερα ως κάτι το ασαφές και έντονα φορτισμένο λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων και συνθηκών. Το «σπίτι» μπορεί μεταφορικά να αντιπροσωπεύει ένα κτίριο, ένα κοινωνικό σύνολο, μια πατρίδα ή μια συνεργασία μεταξύ ανθρώπινων ομάδων. Για παράδειγμα, η έννοια του σπιτιού σε χώρες της Μέσης Ανατολής συχνά συνδέεται με συναισθήματα απώλειας και νοσταλγίας λόγω των συγκεκριμένων πολιτικών προβλημάτων της περιοχής. Άλλωστε, σε μία εποχή όπου τα διεθνή ταξίδια είναι κάτι συνηθισμένο και η παγκοσμιοποίηση καθορίζει τις συνθήκες διαβίωσης, η έννοια της οικίας, του σπιτιού, της πατρίδας αποκτά καινούργιο περιεχόμενο και διαμορφώνεται μέσα από εναλλακτικές αντιλήψεις. Η «οικία» μπορεί να ερμηνευθεί ως ένα φυσικό μέρος στο οποίο διαμένουμε, ή η κοινότητα στην οποία ανήκουμε, ή το μέρος του κόσμου απ’ το οποίο προερχόμαστε.

Μερικές κατευθύνσεις στις οποίες στοχεύει να επικεντρωθεί ο διαγωνισμός και κατ’ επέκταση η έκθεση είναι:

 •  Η «οικία» ως ένας πολιτισμικός χώρος, ένας τόπος όπου η ταυτότητα διαμορφώνεται.
 • Ο ιδιωτικός χώρος του σπιτιού και ο δημόσιος χώρος της πόλης. Το σπίτι ως μία σφαίρα του ιδιωτικού σε αντίθεση με το δημόσιο.
 • Η «οικία», το σπίτι ως πατρίδα. Η πατρίδα ως παράγοντας που διαμορφώνει την αίσθηση ταυτότητάς μας, το πού ανήκουμε.
 • Προβληματισμός σχετικά με τις αποτυχίες των σύγχρονων οικονομικών συστημάτων (π.χ. καπιταλισμός) και του πολέμου, που αφήνουν κτίρια και σπίτια ερειπωμένα και χώρους αχρησιμοποίητους.
 • Η έλλειψη στέγης.
 • Η κατανόηση της «οικίας» ως φυσικό τοπίο, δηλαδή, όχι μόνο ως ανθρώπινο περιβάλλον αλλά και αυτό των ζώων και των φυτών

Ο διαγωνισμός υπόκειται στους παρακάτω γενικούς και τεχνικούς όρους και η αποδοχή τους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμμετοχής.

Γενικοί Όροι Διαγωνισμού

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι από 17 έως 21 ετών (αποκλείονται νέοι που ήδη φοιτούν στην ανώτατη εκπαίδευση).
 • Κάθε έργο θα κριθεί ξεχωριστά και ανεξάρτητα.
 • Διάρκεια διαγωνισμού: από Δευτέρα 26/11/2012 έως και Παρασκευή 15/03/2013.
 • Για τους σκοπούς του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:
 • 1. Sketchbook Μεγέθους Α3 (30x40 cm) με τα στάδια της έρευνας και την εξέλιξη της εργασίας πριν το τελικό αποτέλεσμα.

2. Το τελικό έργο τέχνης. Αυτό μπορεί να πάρει τη μορφή πίνακα ζωγραφικής, χαρακτικής εκτύπωσης ή σχεδίου διαστάσεων 50x70 cm, φωτογραφίας, χαρακτικού, εγκατάστασης ή γλυπτού. Σε περίπτωση κατάθεσης χαρακτικού, εγκατάστασης ή γλυπτού θα πρέπει να υποβληθούν 10 φωτογραφίες που απεικονίζουν λεπτομέρειες της πορείας του έργου έως την τελική μορφή του.

3. Κάθε συμμετοχή, εκτός από το εικαστικό μέρος πρέπει να περιλαμβάνει και γραπτή υποστήριξη του περιεχομένου της δημιουργικής πρότασης (τίτλο έργου και κείμενο το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 200 λέξεις).

4. Το τελικό έργο, το sketchbook και η γραπτή υποστήριξη του περιεχομένου θα πρέπει να τοποθετηθούν σε σφραγισμένο, λευκό φάκελο. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει επίσης να παραδώσει ένα δεύτερο σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του. Στους δύο φακέλους θα δοθεί ένας μοναδικός αριθμός κατά την παράδοση στα Γραφεία του Intercollege, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

 • Βραβεία

1ο Βραβείο: Μερική υποτροφία πρώτου έτους με έκπτωση 50% στα δίδακτρα.

2ο Βραβείο: Μερική υποτροφία πρώτου έτους με έκπτωση 35% στα δίδακτρα.

3ο Βραβείο: Μερική υποτροφία πρώτου έτους με έκπτωση 35% στα δίδακτρα.

 • Είκοσι πέντε από τα υποβληθέντα έργα θα επιλεγούν για να εκτεθούν σε έκθεση τέχνης που θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2013 στη Λευκωσία, σε τοποθεσία που θα ανακοινωθεί αργότερα.
 • Κάθε διαγωνιζόμενος, με την αποστολή του έργου του, παραχωρεί το δικαίωμα έκδοσης, έκθεσης, παρουσίασης ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης, έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής, μέρους ή του συνόλου του έργου στον Διοργανωτή (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας).
 • Θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Τα στοιχεία αυτά δεν θα δοθούν στην κριτική επιτροπή. Στον κάθε διαγωνιζόμενο θα δοθεί ένας αριθμός που θα παρουσιαστεί στη κριτική επιτροπή. Οι βιογραφικές πληροφορίες κάθε διαγωνιζόμενου θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα αποκαλυφθούν μόνο μετά την απόφαση της επιτροπής.
 • Κάθε έργο πρέπει να είναι πρωτότυπο, δηλαδή να μην αποτελεί αντιγραφή ή παραλλαγή έργου άλλου δημιουργού. Η κριτική επιτροπή θα αποφασίσει για τη γνησιότητα κάθε έργου.
 • Στην περίπτωση που ο νικητής είναι κάτω των 18 ετών η παραλαβή του βραβείου θα πρέπει να γίνει στην παρουσία γονέα ή κηδεμόνα.
 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 138(Ι), όπως ισχύει, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της διεξαγωγής και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και δε θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό στο μέλλον. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα καταστραφούν σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του διαγωνισμού.
  • Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τη διάρκειά του ή να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο του οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής. Οποιεσδήποτε τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν είτε μέσω διαφημιστικής καταχώρισης/ανακοίνωσης στα ΜΜΕ ή από την ιστοσελίδα https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/. Οι ως άνω τροποποιήσεις θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις.
  • Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού του Προγράμματος Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/, στις 20 Απριλίου 2013, μετά την απόφαση της κριτικής επιτροπής και θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς.
  • Η απόφαση της κριτικής επιτροπής θα είναι τελεσίδικη.
  • Παρακαλώ όπως παραδώσετε τις συμμετοχές σας στα Γραφεία του Intercollege EU19, EU20 & EU21, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46, 1700, Λευκωσία. Τηλ. +35722841500.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο, https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/

ή επικοινωνήστε με τον κ. Γιάννη Χατζηπαναγή, hadjipanayis.i@intercollege.ac.cy, +35722842522.

Advertisements

Space – Shade – State. Competition Information

Space – Shade – State

Competition and Art Exhibition for Young people organized by the Programme of ‘Fine Art’ offered at the University of Nicosia in collaboration with the University of Hertfordshire.

Duration of Competition: Monday 26/11/2012 to Friday 15/03/2013

 •  A competition for young people aged between 17 and 21 (university students are excluded).
 • The 3 top winners will receive a partial scholarship to the BA (Hons) Fine Art Programme offered at the University of Nicosia in collaboration with the University of Hertfordshire. The prizes will be 50% tuition waver for first place and 35% tuition waver for second and third place.
 • The candidates must fulfill the required entrance criteria, as outlined by the two universities.
 • Twenty five of the submitted works will be selected to be exhibited.

“For our house is our corner of the world”

Gaston Bachelard, “The Poetics of Space”, 1958

The thematic of this competition and art exhibition will deal with the multiple understandings of the social geographies of the ‘home’. The concept of home is both personal and universal. The competition uses the allegory as a starting point for exploring the multiple notions of the home, which today appear as something ambiguous and intensely charged due to particular sociopolitical conditions. The‘home’ can metaphorically represent a building, a commonality, a homeland or an affiliation between groups of people. For example, the concept of home in Middle Eastern countries often becomes intertwined with feelings of loss, nostalgia and homesickness, due to the specific political problems within the area. However, at a time of international travel and globalized conditions of living, the ‘home’ acquires new meanings and understandings and is transformed through alternative modes of perception. The ‘home’ can be interpreted as a physical place where we live or the community we belong to or the part of the world that we are affiliated with.

Some of the notions that this competition and art exhibition aims to focus on are:

 • The ‘home’ as a cultural space – a place where identity is formed.
 • The domestic and public space of the city. The home as a realm which is something different to the public realm.
 • The ‘home’ is also homeland. The homeland as a factor that transforms our sense of identity and where we belong.
 • Reflection on the failures of contemporary economical systems (e.g. capitalism) and of war, which both leave buildings and homes empty and spaces unutilized.
 • Homelessness.
 • The understanding of ‘home’ as natural environment; therefore, not only as a human habitat and environment, but also of animals and plants.

The contest is subject to the following general and technical terms and conditions. The acceptance of the terms and conditions is an integral part for participation.

General Terms and Conditions

 • Young people aged between 17 and 21 are allowed to compete (university students are excluded).
 • Each piece will be judged separately and independently.
 • Duration of the competition: Monday 26/11/2012 to Friday 15/03/2013.
 • For the purposes of the competition those interested have to submit:
 • 1. A sketchbook- Size Α3 (30×40 cm) that shows the research development of the work before the final result.

2. The final artwork; this can be submitted in a variety of forms including painting, drawing, printmaking (50cmx70 cm), photography, engraving, 3D installation, and sculpture. If it is an engraving, installation or sculpture, 10 (ten) photographs must be submitted depicting the creative process until the final stage.

3. Each entry, besides the visual part, must include a written supportive document of the creative content of the proposal (work title and a text of 200 words maximum).

4. The final piece, the sketchbook and the written supporting document must be placed in a sealed white envelope. Each contestant must also submit a second sealed envelope with all personal information and contact details. A unique number will be given upon delivery at the Intercollege Administration Offices, University of Nicosia.

 • Awards

1st prize — First year partial scholarship of 50% off the Programme fees.

2nd prize — First year partial scholarship of 35% off the Programme fees.

3rd prize — First year partial scholarship of 35% off the Programme fees.

 • Twenty five of the submitted works will be selected to be exhibited at a location in Nicosia in spring of 2013; details will be announced at a later date.
 • Each contestant, by submitting his/her work, grants the right to publish, display, present or use in any other way, in printed or electronic format, part or all of his/her work to the organizer (University of Nicosia).
 • All contestants must submit the following details: full name, correspondence address, mobile telephone number and email address. This information will be unavailable to the jury members. Each submission will be given a number and this will be the only form of identification that will be made available to the jury. The rest of the information will be confidential and will be revealed after the decision of the panel.
 • Each work must be original, i.e. not a copy or a variation of another Artist’s work. The judging committee will decide on the authenticity of each work.
 • In case the winner is under 18 years of age, the receipt of his/her prize must take place in the presence of a parent/guardian.
 • The processing of the contestants’ personal data will be made according to the provisions of Law 138(I), as applicable, only and exclusively for the needs of conducting the contest and according to the terms of the present contest by the University of Nicosia and will not be used for any other purpose in the future. The said personal data will be destroyed within a reasonable time after the contest is concluded.
 • University of Nicosia reserves the right to cancel the contest, alter the duration of the contest or to change any term of the contest at any time, as long as it is necessary at its absolute discretion.  Any changes will be announced either through an advertisement/notice to the media or on the website https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/. The above mentioned amendments will be binding to all contestants and University of Nicosia assumes no responsibility regarding such changes.
 • The winners will be announced on the Fine Art University of Nicosia website https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/ following the decision of the committee, by May 2013.  The winners will be notified by telephone.
 • The decision of the judging committee will be final.
 • Please deliver your submissions to the Intercollege Offices EU19, EU20 & EU21, University of Nicosia, 46 Makedonitissas Avenue, 1700, Nicosia. Tel. +35722841500.

For more information please visit, https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/

Or please contact Mr Yiannis Hadjipanayis, hadjipanayis.i@intercollege.ac.cy, +35722842522

Χώρος – Χρώμα – Χώρα

Διαγωνισμός και έκθεση Τέχνης για Νέους από το «Πρόγραμμα Καλών Τεχνών» που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire

«Γιατί το σπίτι μας είναι η δική μας γωνιά του κόσμου»
Gaston Bachelard, «Η Ποιητική του Χώρου», 1958

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2012-13 το «Πρόγραμμα Καλών Τεχνών», που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire, διοργανώνει ένα διαγωνισμό για νέους, μία εικαστική έκθεση καθώς και ημερίδα με επίκεντρο την ενίσχυση της δημοκρατικότητας μέσα από την τέχνη.

Διαγωνισμός τέχνης για νέους ηλικίας από 17 έως 21 ετών (αποκλείονται νέοι που ήδη φοιτούν στην ανώτατη εκπαίδευση), στον οποίο θα αναδειχθούν 3 νικητές που θα λάβουν μερική υποτροφία για το πρόγραμμα Καλών Τεχνών, BA (Hons) in Fine Art, που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire.

Εικαστική έκθεση με είκοσι πέντε επιλεγμένα έργα νέων και ανάρτηση όλων των συμμετοχών στην ιστοσελίδα του προγράμματος (περαιτέρω πληροφορίες θα ανακοινωθούν αργότερα).

Ημερίδα με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και νέων και με θέμα τη δημοκρατικότητα στην εκπαίδευση και το ρόλο της τέχνης σε αυτήν τη διαδικασία (περαιτέρω πληροφορίες θα ανακοινωθούν αργότερα).

Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες θα αναδειχθούν οι απόψεις των νέων για ένα θέμα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ύπαρξη ή μη της δημοκρατίας, καθώς και με τις έντονες αλλαγές και τους προβληματισμούς λόγω των σύγχρονων πολιτικών και κοινωνικών μεταβολών. Με την τέχνη τους θα προβάλουν τα δικά τους πιστεύω, θα βρουν τη δική τους φωνή, θα ενδυναμώσουν τη δημοκρατική τους συνείδηση και θα βιώσουν την εμπλοκή τους στα κοινά. Η δράση αυτή θα τους δώσει την ευκαιρία να κοινοποιήσουν τις ανησυχίες τους ως αποτέλεσμα ενός κριτικού τρόπου σκέψης μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Πληροφορίες Διαγωνισμού
Η θεματική του διαγωνισμού και της εικαστικής έκθεσης θα εστιάζει στις πολλαπλές έννοιες των κοινωνικών γεωγραφιών της «οικίας». Η έννοια του σπιτιού, της εστίας, της οικίας και της πατρίδας, είναι τόσο προσωπική όσο και οικουμενική. Στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί η αλληγορία ως αφετηρία εξερεύνησης των πολλαπλών εννοιών του σπιτιού, έννοιες που παρουσιάζονται σήμερα ως κάτι το ασαφές και έντονα φορτισμένο λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων και συνθηκών. Άλλωστε, το «σπίτι» μπορεί μεταφορικά να αντιπροσωπεύει ένα κτίριο, ένα κοινωνικό σύνολο, μια πατρίδα ή μία συνεργασία μεταξύ ανθρώπινων ομάδων.

Μερικές κατευθύνσεις στις οποίες στοχεύει να επικεντρωθεί ο διαγωνισμός και κατ’ επέκταση η έκθεση είναι:
• Η «οικία» ως ένας πολιτισμικός χώρος, ένας τόπος όπου η ταυτότητα διαμορφώνεται.
• Ο ιδιωτικός χώρος του σπιτιού και ο δημόσιος χώρος της πόλης. Το σπίτι ως μία σφαίρα του ιδιωτικού σε αντίθεση με το δημόσιο.
• Η «οικία», το σπίτι ως πατρίδα. Η πατρίδα ως παράγοντας που διαμορφώνει την αίσθηση ταυτότητάς μας, το πού ανήκουμε και το σπίτι μακριά από την πατρίδα.
• Προβληματισμός σχετικά με τις αποτυχίες των σύγχρονων οικονομικών συστημάτων (π.χ. καπιταλισμός) και του πολέμου, που αφήνουν κτίρια και σπίτια ερειπωμένα και χώρους αχρησιμοποίητους.
• Η έλλειψη στέγης.
• Η κατανόηση της «οικίας» ως φυσικό τοπίο, δηλαδή, όχι μόνο ως ανθρώπινο περιβάλλον αλλά και αυτό των ζώων και των φυτών.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από Δευτέρα 26/11/2012 έως και Παρασκευή 15/03/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες και για πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έντυπα του διαγωνισμού, μπορείτε να απευθυνθείτε στο https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/
ή να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιάννη Χατζηπαναγή,

hadjipanayis.i@intercollege.ac.cy, +357 22 842 522

Space – Shade – State   

Competition and Art Exhibition for Young people

Organized by the Programme of ‘Fine Art’ offered at the University of Nicosia in collaboration with the University of Hertfordshire.

For our house is our corner of the world

Gaston Bachelard, The Poetics of Space, 1958

The Programme of ‘Fine Art’ offered at the University of Nicosia in collaboration with the University of Hertfordshire is organizing in the academic year 2012- 2013 a competition for young people, an exhibition and a symposium that will deal with the processes of democratic empowerment through art.

 • A competition for young people aged between 17 and 21 (university students are excluded), in which the 3 top winners will receive a partial scholarship to the [BA (Hons) Fine Art Programme] offered at the University of Nicosia in collaboration with the University of Hertfordshire.
 • An exhibition of twenty five of the submitted works that will be selected and presentation of all the submissions on the course website.
 • A Symposium in which academics, educators and young people will participate and which will deal with democratic practices in education and the role of art in this process (participants will be given a certificate of attendance).

Through these activities the views of young people will be presented on a topic that is inextricably linked with the existence or absence of democracy, as well as with the intense changes and concerns due to the current political and social changes. Through their art young people will project their own views, find their own voice, strengthen their democratic consciousness and experience their involvement in the public sphere. These actions will give them the opportunity to communicate their concerns as the result of a process of critical thinking through artistic creation.

Competition Information

The thematic of this competition and art exhibition will deal with the multiple understandings of the notion of ‘home’. The concept of home is both personal and universal. The competition uses the allegory as a starting point for exploring the multiple notions of the home, which today appear as something ambiguous and intensely charged due to particular sociopolitical conditions. The ‘home’ after all can metaphorically represent a building, a commonality, a homeland or an affiliation between groups of people.

 • The ‘home’ as a cultural space – a place where identity is formed.
 • The domestic and public space of the city. The home as a realm which is something different to the public realm.
 • The ‘home’ is also homeland. The homeland as a factor that transforms our sense of identity and where we belong and the idea of home away from the homeland.
 • Reflection on the failures of contemporary economical systems (e.g. capitalism) and of war, which both leave buildings and homes empty and spaces unutilized.
 • Homelessness.
 • The understanding of ‘home’ as natural environment; therefore, not only as a human habitat and environment, but also of animals and plants.

Duration of Competition: Monday 26/11/2012 to Friday 15/03/2013

For more information please visit,

https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/

Or contact Mr Yiannis Hadjipanayis,

hadjipanayis.i@intercollege.ac.cy, +35722842522