Χώρος – Χρώμα – Χώρα. Πληροφορίες Διαγωνισμού

Διαγωνισμός και έκθεση Τέχνης για Νέους από το «Πρόγραμμα Καλών Τεχνών» που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από Δευτέρα 26/11/2012 έως και Παρασκευή 15/03/2013.

 • Διαγωνισμός για νέους ηλικίας από 17 έως 21 ετών (αποκλείονται νέοι που ήδη φοιτούν στην ανώτατη εκπαίδευση).
 • Οι 3 νικητές θα λάβουν μερική υποτροφία για το πρόγραμμα Καλών Τεχνών [BA (Hons) inFineArt] που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire. 50% απαλλαγή διδάκτρων για την πρώτη θέση και 35% απαλλαγή διδάκτρων για τη δεύτερη και τρίτη θέση.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια Εισδοχής, όπως καθορίζονται από τα δύο πανεπιστήμια.
 • Είκοσι πέντε από τα υποβληθέντα έργα θα επιλεγούν για να εκτεθούν.

«Γιατί το σπίτι μας είναι η δική μας γωνιά του κόσμου»

GastonBachelard, «Η Ποιητική του Χώρου», 1958

Η θεματική του διαγωνισμού και της εικαστικής έκθεσης εστιάζει στις πολλαπλές έννοιες των κοινωνικών γεωγραφιών της «οικίας». Η έννοια του σπιτιού, της εστίας, της οικίας, της πατρίδας, είναι τόσο προσωπική όσο και οικουμενική. Στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί η αλληγορία ως αφετηρία εξερεύνησης των πολλαπλών εννοιών του σπιτιού, έννοιες που παρουσιάζονται σήμερα ως κάτι το ασαφές και έντονα φορτισμένο λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων και συνθηκών. Το «σπίτι» μπορεί μεταφορικά να αντιπροσωπεύει ένα κτίριο, ένα κοινωνικό σύνολο, μια πατρίδα ή μια συνεργασία μεταξύ ανθρώπινων ομάδων. Για παράδειγμα, η έννοια του σπιτιού σε χώρες της Μέσης Ανατολής συχνά συνδέεται με συναισθήματα απώλειας και νοσταλγίας λόγω των συγκεκριμένων πολιτικών προβλημάτων της περιοχής. Άλλωστε, σε μία εποχή όπου τα διεθνή ταξίδια είναι κάτι συνηθισμένο και η παγκοσμιοποίηση καθορίζει τις συνθήκες διαβίωσης, η έννοια της οικίας, του σπιτιού, της πατρίδας αποκτά καινούργιο περιεχόμενο και διαμορφώνεται μέσα από εναλλακτικές αντιλήψεις. Η «οικία» μπορεί να ερμηνευθεί ως ένα φυσικό μέρος στο οποίο διαμένουμε, ή η κοινότητα στην οποία ανήκουμε, ή το μέρος του κόσμου απ’ το οποίο προερχόμαστε.

Μερικές κατευθύνσεις στις οποίες στοχεύει να επικεντρωθεί ο διαγωνισμός και κατ’ επέκταση η έκθεση είναι:

 •  Η «οικία» ως ένας πολιτισμικός χώρος, ένας τόπος όπου η ταυτότητα διαμορφώνεται.
 • Ο ιδιωτικός χώρος του σπιτιού και ο δημόσιος χώρος της πόλης. Το σπίτι ως μία σφαίρα του ιδιωτικού σε αντίθεση με το δημόσιο.
 • Η «οικία», το σπίτι ως πατρίδα. Η πατρίδα ως παράγοντας που διαμορφώνει την αίσθηση ταυτότητάς μας, το πού ανήκουμε.
 • Προβληματισμός σχετικά με τις αποτυχίες των σύγχρονων οικονομικών συστημάτων (π.χ. καπιταλισμός) και του πολέμου, που αφήνουν κτίρια και σπίτια ερειπωμένα και χώρους αχρησιμοποίητους.
 • Η έλλειψη στέγης.
 • Η κατανόηση της «οικίας» ως φυσικό τοπίο, δηλαδή, όχι μόνο ως ανθρώπινο περιβάλλον αλλά και αυτό των ζώων και των φυτών

Ο διαγωνισμός υπόκειται στους παρακάτω γενικούς και τεχνικούς όρους και η αποδοχή τους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμμετοχής.

Γενικοί Όροι Διαγωνισμού

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι από 17 έως 21 ετών (αποκλείονται νέοι που ήδη φοιτούν στην ανώτατη εκπαίδευση).
 • Κάθε έργο θα κριθεί ξεχωριστά και ανεξάρτητα.
 • Διάρκεια διαγωνισμού: από Δευτέρα 26/11/2012 έως και Παρασκευή 15/03/2013.
 • Για τους σκοπούς του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:
 • 1. Sketchbook Μεγέθους Α3 (30x40 cm) με τα στάδια της έρευνας και την εξέλιξη της εργασίας πριν το τελικό αποτέλεσμα.

2. Το τελικό έργο τέχνης. Αυτό μπορεί να πάρει τη μορφή πίνακα ζωγραφικής, χαρακτικής εκτύπωσης ή σχεδίου διαστάσεων 50x70 cm, φωτογραφίας, χαρακτικού, εγκατάστασης ή γλυπτού. Σε περίπτωση κατάθεσης χαρακτικού, εγκατάστασης ή γλυπτού θα πρέπει να υποβληθούν 10 φωτογραφίες που απεικονίζουν λεπτομέρειες της πορείας του έργου έως την τελική μορφή του.

3. Κάθε συμμετοχή, εκτός από το εικαστικό μέρος πρέπει να περιλαμβάνει και γραπτή υποστήριξη του περιεχομένου της δημιουργικής πρότασης (τίτλο έργου και κείμενο το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 200 λέξεις).

4. Το τελικό έργο, το sketchbook και η γραπτή υποστήριξη του περιεχομένου θα πρέπει να τοποθετηθούν σε σφραγισμένο, λευκό φάκελο. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει επίσης να παραδώσει ένα δεύτερο σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του. Στους δύο φακέλους θα δοθεί ένας μοναδικός αριθμός κατά την παράδοση στα Γραφεία του Intercollege, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

 • Βραβεία

1ο Βραβείο: Μερική υποτροφία πρώτου έτους με έκπτωση 50% στα δίδακτρα.

2ο Βραβείο: Μερική υποτροφία πρώτου έτους με έκπτωση 35% στα δίδακτρα.

3ο Βραβείο: Μερική υποτροφία πρώτου έτους με έκπτωση 35% στα δίδακτρα.

 • Είκοσι πέντε από τα υποβληθέντα έργα θα επιλεγούν για να εκτεθούν σε έκθεση τέχνης που θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2013 στη Λευκωσία, σε τοποθεσία που θα ανακοινωθεί αργότερα.
 • Κάθε διαγωνιζόμενος, με την αποστολή του έργου του, παραχωρεί το δικαίωμα έκδοσης, έκθεσης, παρουσίασης ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης, έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής, μέρους ή του συνόλου του έργου στον Διοργανωτή (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας).
 • Θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Τα στοιχεία αυτά δεν θα δοθούν στην κριτική επιτροπή. Στον κάθε διαγωνιζόμενο θα δοθεί ένας αριθμός που θα παρουσιαστεί στη κριτική επιτροπή. Οι βιογραφικές πληροφορίες κάθε διαγωνιζόμενου θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα αποκαλυφθούν μόνο μετά την απόφαση της επιτροπής.
 • Κάθε έργο πρέπει να είναι πρωτότυπο, δηλαδή να μην αποτελεί αντιγραφή ή παραλλαγή έργου άλλου δημιουργού. Η κριτική επιτροπή θα αποφασίσει για τη γνησιότητα κάθε έργου.
 • Στην περίπτωση που ο νικητής είναι κάτω των 18 ετών η παραλαβή του βραβείου θα πρέπει να γίνει στην παρουσία γονέα ή κηδεμόνα.
 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 138(Ι), όπως ισχύει, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της διεξαγωγής και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και δε θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό στο μέλλον. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα καταστραφούν σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του διαγωνισμού.
  • Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τη διάρκειά του ή να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο του οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής. Οποιεσδήποτε τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν είτε μέσω διαφημιστικής καταχώρισης/ανακοίνωσης στα ΜΜΕ ή από την ιστοσελίδα https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/. Οι ως άνω τροποποιήσεις θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις.
  • Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού του Προγράμματος Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/, στις 20 Απριλίου 2013, μετά την απόφαση της κριτικής επιτροπής και θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς.
  • Η απόφαση της κριτικής επιτροπής θα είναι τελεσίδικη.
  • Παρακαλώ όπως παραδώσετε τις συμμετοχές σας στα Γραφεία του Intercollege EU19, EU20 & EU21, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46, 1700, Λευκωσία. Τηλ. +35722841500.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο, https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/

ή επικοινωνήστε με τον κ. Γιάννη Χατζηπαναγή, hadjipanayis.i@intercollege.ac.cy, +35722842522.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s