Χώρος – Χρώμα – Χώρα. Τι σημαίνει το “σπίτι” για εσάς;

Χώρος – Χρώμα – Χώρα

Τι σημαίνει το “σπίτι” για εσάς;


Διαγωνισμός και έκθεση Τέχνης για Νέους.

Διάρκεια διαγωνισμού: έως και Τρίτη 2 Απριλίου 2013

 

Οργάνωση από το «Πρόγραμμα Καλών Τεχνών» που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire.

 

Ο διαγωνισμός είναι για νέους ηλικίας από 17 έως 21 ετών και οι 3 νικητές θα λάβουν μερική υποτροφία για το πρόγραμμα Καλών Τεχνών, [BA (Hons) in Fine Art] που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire.

Επιλεγμένα έργα θα εκτεθούν στην αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας.

 

Η θεματική του διαγωνισμού και της εικαστικής έκθεσης εστιάζει στις πολλαπλές έννοιες των κοινωνικών γεωγραφιών της «οικίας». Η έννοια του σπιτιού, της εστίας, της οικίας, της πόλης, της πατρίδας, είναι τόσο προσωπική όσο και οικουμενική. Στο διαγωνισμό οι νέοι θα παρουσιάσουν τη δική τους δημιουργική ερμηνεία για τις πολλαπλές έννοιες της «οικίας», έννοιες που παρουσιάζονται σήμερα ως κάτι το ασαφές και έντονα φορτισμένο λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων και συνθηκών. Το «σπίτι» άλλωστε μπορεί μεταφορικά να αντιπροσωπεύει ένα κτίριο, ένα κοινωνικό σύνολο, μια πόλη, ένα χωριό, μια πατρίδα ή μια συνεργασία μεταξύ ανθρώπινων ομάδων.

 

Οι νέοι πρέπει να καταθέσουν το  τελικό έργο τέχνης με γραπτή υποστήριξη του περιεχομένου της δημιουργικής τους πρότασης. Το τελικό έργο μπορεί να πάρει τη μορφή πίνακα ζωγραφικής, χαρακτικής εκτύπωσης, σχεδίου, φωτογραφίας, χαρακτικού, εγκατάστασης ή γλυπτού.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/

και στη σελίδα μας στο Facebook – Art Competition and Exhibition for young people

 

Advertisements

«Χώρος – Χρώμα – Χώρα» Οδηγίες Διαγωνισμού

horos hroma hora

Διαγωνισμός και έκθεση Τέχνς για Νέους από το «Πρόγραμμα Καλών Τεχνών» που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire

 • Διαγωνισμός για νέους ηλικίας από 17 έως 21 ετών (αποκλείονται νέοι που ήδη φοιτούν στην ανώτατη εκπαίδευση).
 • Οι 3 νικητές θα λάβουν μερική υποτροφία για το πρόγραμμα Καλών Τεχνών [BA (Hons) in Fine Art] που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire. 50% απαλλαγή διδάκτρων για την πρώτη θέση και 35% απαλλαγή διδάκτρων για τη δεύτερη και τρίτη θέση.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια Εισδοχής, όπως καθορίζονται από τα δύο πανεπιστήμια.
 • Είκοσι πέντε από τα υποβληθέντα έργα θα επιλεγούν για να εκτεθούν στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας

Γιατί το σπίτι μας είναι η δική μας γωνιά του κόσμου

Gaston Bachelard, Η Ποιητική του Χώρου, 1958

Η θεματική του διαγωνισμού και της εικαστικής έκθεσης εστιάζει στις πολλαπλές έννοιες των κοινωνικών γεωγραφιών της «οικίας». Η έννοια του σπιτιού, της εστίας, της οικίας, της πατρίδας, είναι τόσο προσωπική όσο και οικουμενική. Στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί η αλληγορία ως αφετηρία εξερεύνησης των πολλαπλών εννοιών του σπιτιού, έννοιες που παρουσιάζονται σήμερα ως κάτι το ασαφές και έντονα φορτισμένο λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων και συνθηκών. Το «σπίτι» μπορεί μεταφορικά να αντιπροσωπεύει ένα κτίριο, ένα κοινωνικό σύνολο, μια πατρίδα ή μια συνεργασία μεταξύ ανθρώπινων ομάδων. Για παράδειγμα, η έννοια του σπιτιού σε χώρες της Μέσης Ανατολής συχνά συνδέεται με συναισθήματα απώλειας και νοσταλγίας λόγω των συγκεκριμένων πολιτικών προβλημάτων της περιοχής. Άλλωστε, σε μία εποχή όπου τα διεθνή ταξίδια είναι κάτι συνηθισμένο και η παγκοσμιοποίηση καθορίζει τις συνθήκες διαβίωσης, η έννοια της οικίας, του σπιτιού, της πατρίδας αποκτά καινούργιο περιεχόμενο και διαμορφώνεται μέσα από εναλλακτικές αντιλήψεις. Η «οικία» μπορεί να ερμηνευθεί ως ένα φυσικό μέρος στο οποίο διαμένουμε, ή η κοινότητα στην οποία ανήκουμε, ή το μέρος του κόσμου απ’ το οποίο προερχόμαστε.

Μερικές κατευθύνσεις στις οποίες στοχεύει να επικεντρωθεί ο διαγωνισμός και κατ’ επέκταση η έκθεση είναι:

 •  Η «οικία» ως ένας πολιτισμικός χώρος, ένας τόπος όπου η ταυτότητα διαμορφώνεται.
 • Ο ιδιωτικός χώρος του σπιτιού και ο δημόσιος χώρος της πόλης. Το σπίτι ως μία σφαίρα του ιδιωτικού σε αντίθεση με το δημόσιο.
 • Η «οικία», το σπίτι ως πατρίδα. Η πατρίδα ως παράγοντας που διαμορφώνει την αίσθηση ταυτότητάς μας, το πού ανήκουμε.
 • Προβληματισμός σχετικά με τις αποτυχίες των σύγχρονων οικονομικών συστημάτων (π.χ. καπιταλισμός) και του πολέμου, που αφήνουν κτίρια και σπίτια ερειπωμένα και χώρους αχρησιμοποίητους.
 • Η έλλειψη στέγης.
 • Η κατανόηση της «οικίας» ως φυσικό τοπίο, δηλαδή, όχι μόνο ως ανθρώπινο περιβάλλον αλλά και αυτό των ζώων και των φυτών

Ο διαγωνισμός υπόκειται στους παρακάτω γενικούς και τεχνικούς όρους και η αποδοχή τους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμμετοχής.

Γενικοί Όροι Διαγωνισμού

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι από 17 έως 21 ετών (αποκλείονται νέοι που ήδη φοιτούν στην ανώτατη εκπαίδευση).
 • Κάθε έργο θα κριθεί ξεχωριστά και ανεξάρτητα.
 • Διάρκεια διαγωνισμού: από Δευτέρα 26/11/2012 έως και Τρίτη 02/04/2013.
 • Για τους σκοπούς του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:
 • 1. Το τελικό έργο τέχνης. Αυτό μπορεί να πάρει τη μορφή πίνακα ζωγραφικής, χαρακτικής εκτύπωσης ή σχεδίου διαστάσεων 50x70 cm, φωτογραφίας, χαρακτικού, εγκατάστασης ή γλυπτού. Σε περίπτωση κατάθεσης χαρακτικού, εγκατάστασης ή γλυπτού θα πρέπει να υποβληθούν 10 φωτογραφίες που απεικονίζουν λεπτομέρειες της πορείας του έργου έως την τελική μορφή του.

2. Κάθε συμμετοχή, εκτός από το εικαστικό μέρος πρέπει να περιλαμβάνει και γραπτή υποστήριξη του περιεχομένου της δημιουργικής πρότασης (τίτλο έργου και κείμενο το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 200 λέξεις).

3. Το τελικό έργο και η γραπτή υποστήριξη του περιεχομένου θα πρέπει να τοποθετηθούν σε σφραγισμένο, λευκό φάκελο. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει επίσης να παραδώσει ένα δεύτερο σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του. Στους δύο φακέλους θα δοθεί ένας μοναδικός αριθμός κατά την παράδοση στα Γραφεία του Intercollege, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

 • Βραβεία

1ο Βραβείο: Μερική υποτροφία πρώτου έτους με έκπτωση 50% στα δίδακτρα.

2ο Βραβείο: Μερική υποτροφία πρώτου έτους με έκπτωση 35% στα δίδακτρα.

3ο Βραβείο: Μερική υποτροφία πρώτου έτους με έκπτωση 35% στα δίδακτρα.

 • Είκοσι πέντε από τα υποβληθέντα έργα θα επιλεγούν για να εκτεθούν σε έκθεση τέχνης που θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2013 στη Λευκωσία, σε τοποθεσία που θα ανακοινωθεί αργότερα.
 • Κάθε διαγωνιζόμενος, με την αποστολή του έργου του, παραχωρεί το δικαίωμα έκδοσης, έκθεσης, παρουσίασης ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης, έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής, μέρους ή του συνόλου του έργου στον Διοργανωτή (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας).
 • Θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Τα στοιχεία αυτά δεν θα δοθούν στην κριτική επιτροπή. Στον κάθε διαγωνιζόμενο θα δοθεί ένας αριθμός που θα παρουσιαστεί στη κριτική επιτροπή. Οι βιογραφικές πληροφορίες κάθε διαγωνιζόμενου θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα αποκαλυφθούν μόνο μετά την απόφαση της επιτροπής.
 • Κάθε έργο πρέπει να είναι πρωτότυπο, δηλαδή να μην αποτελεί αντιγραφή ή παραλλαγή έργου άλλου δημιουργού. Η κριτική επιτροπή θα αποφασίσει για τη γνησιότητα κάθε έργου.
 • Στην περίπτωση που ο νικητής είναι κάτω των 18 ετών η παραλαβή του βραβείου θα πρέπει να γίνει στην παρουσία γονέα ή κηδεμόνα.
 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 138(Ι), όπως ισχύει, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της διεξαγωγής και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και δε θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό στο μέλλον. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα καταστραφούν σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του διαγωνισμού.
  • Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τη διάρκειά του ή να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο του οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής. Οποιεσδήποτε τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν είτε μέσω διαφημιστικής καταχώρισης/ανακοίνωσης στα ΜΜΕ ή από την ιστοσελίδα https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/. Οι ως άνω τροποποιήσεις θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις.
  • Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού του Προγράμματος Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/, στις 20 Απριλίου 2013, μετά την απόφαση της κριτικής επιτροπής και θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς.
  • Η απόφαση της κριτικής επιτροπής θα είναι τελεσίδικη.
  • Παρακαλώ όπως παραδώσετε τις συμμετοχές σας στα Γραφεία του Intercollege EU19, EU20 & EU21, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46, 1700, Λευκωσία. Τηλ. +35722841500.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο,

http://fineartcourseuhcy.wordpress.com/

ή επικοινωνήστε με τον κ. Γιάννη Χατζηπαναγή,

hadjipanayis.i@intercollege.ac.cy, +35722842522

‘Space – Shade – State’ Competition Information- Update

 

foto option 1

Competition and Art Exhibition for Young people organized by the Programme of ‘Fine Art’ offered at the University of Nicosia in collaboration with the University of Hertfordshire.

• A competition for young people aged between 17 and 21 (university students are excluded).
• The 3 top winners will receive a partial scholarship to the BA (Hons) Fine Art Programme offered at the University of Nicosia in collaboration with the University of Hertfordshire. The prizes will be 50% tuition waver for first place and 35% tuition waver for second and third place.
• The candidates must fulfill the required entrance criteria, as outlined by the two universities.
• Twenty five of the submitted works will be selected to be exhibited at the Leventis Municipal Museum in Nicosia.

“For our house is our corner of the world”
Gaston Bachelard, “The Poetics of Space”, 1958

The thematic of this competition and art exhibition will deal with the multiple understandings of the social geographies of the ‘home’. The concept of home is both personal and universal. The competition uses the allegory as a starting point for exploring the multiple notions of the home, which today appear as something ambiguous and intensely charged due to particular sociopolitical conditions. The ‘home’ can metaphorically represent a building, a commonality, a homeland or an affiliation between groups of people. For example, the concept of home in Middle Eastern countries often becomes intertwined with feelings of loss, nostalgia and homesickness, due to the specific political problems within the area. However, at a time of international travel and globalized conditions of living, the ‘home’ acquires new meanings and understandings and is transformed through alternative modes of perception. The ‘home’ can be interpreted as a physical place where we live or the community we belong to or the part of the world that we are affiliated with.

Some of the notions that this competition and art exhibition aims to focus on are:

• The ‘home’ as a cultural space – a place where identity is formed.

• The domestic and public space of the city. The home as a realm which is something different to the public realm.

• The ‘home’ is also homeland. The homeland as a factor that transforms our sense of identity and where we belong and the idea of home away from the homeland.

• Reflection on the failures of contemporary economical systems (e.g. capitalism) and of war, which both leave buildings and homes empty and spaces unutilized.

• Homelessness.

• The understanding of ‘home’ as natural environment; therefore, not only as a human habitat and environment, but also of animals and plants.

The contest is subject to the following general and technical terms and conditions. The acceptance of the terms and conditions is an integral part for participation.

General Terms and Conditions
• Young people aged between 17 and 21 are allowed to compete (university students are excluded).
• Each piece will be judged separately and independently.
• Duration of the competition: Monday 26/11/2012 to Tuesday 02/04/2013.
• For the purposes of the competition those interested have to submit:
• 1. The final artwork; this can be submitted in a variety of forms including painting, drawing, printmaking (50cmx70 cm), photography, engraving, 3D installation, and sculpture. If it is an engraving, installation or sculpture, 10 (ten) photographs must be submitted depicting the creative process until the final stage.
2. Each entry, besides the visual part, must include a written supportive document of the creative content of the proposal (work title and a text of 200 words maximum).
3. The final piece and the written supporting document must be placed in a sealed white envelope. Each contestant must also submit a second sealed envelope with all personal information and contact details. A unique number will be given upon delivery at the Intercollege Administration Offices, University of Nicosia.
• Awards
1st prize — First year partial scholarship of 50% off the Programme fees.
2nd prize — First year partial scholarship of 35% off the Programme fees.
3rd prize — First year partial scholarship of 35% off the Programme fees.
• Twenty five of the submitted works will be selected to be exhibited at a location in Nicosia in spring of 2013; details will be announced at a later date.
• Each contestant, by submitting his/her work, grants the right to publish, display, present or use in any other way, in printed or electronic format, part or all of his/her work to the organizer (University of Nicosia).
• All contestants must submit the following details: full name, correspondence address, mobile telephone number and email address. This information will be unavailable to the jury members. Each submission will be given a number and this will be the only form of identification that will be made available to the jury. The rest of the information will be confidential and will be revealed after the decision of the panel.
• Each work must be original, i.e. not a copy or a variation of another Artist’s work. The judging committee will decide on the authenticity of each work.
• In case the winner is under 18 years of age, the receipt of his/her prize must take place in the presence of a parent/guardian.
• The processing of the contestants’ personal data will be made according to the provisions of Law 138(I), as applicable, only and exclusively for the needs of conducting the contest and according to the terms of the present contest by the University of Nicosia and will not be used for any other purpose in the future. The said personal data will be destroyed within a reasonable time after the contest is concluded.
• University of Nicosia reserves the right to cancel the contest, alter the duration of the contest or to change any term of the contest at any time, as long as it is necessary at its absolute discretion. Any changes will be announced either through an advertisement/notice to the media or on the website https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/. The above mentioned amendments will be binding to all contestants and University of Nicosia assumes no responsibility regarding such changes.
• The winners will be announced on the Fine Art University of Nicosia website https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/ following the decision of the committee, by May 2013. The winners will be notified by telephone.
• The decision of the judging committee will be final.
• Please deliver your submissions to the Intercollege Offices EU19, EU20 & EU21, University of Nicosia, 46 Makedonitissas Avenue, 1700, Nicosia. Tel. +35722841500.

For more information please visit,
https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/
Or contact Mr Yiannis Hadjipanayis,
hadjipanayis.i@intercollege.ac.cy, +35722842522