Σεμινάριο «Εικαστικές τέχνες: Δημιουργική πορεία και σύνδεση με την κοινωνία»- Διοργάνωση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Σεμινάριο «Εικαστικές τέχνες: Δημιουργική πορεία και σύνδεση με την κοινωνία»

Διοργάνωση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Τμήμα σχεδιασμού και πολυμέσων- Πρόγραμμα Κάλων  Τεχνών που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιου  του Hertfordshire

10 Απριλίου 2013

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην εφαρμογή της εικαστικής δημιουργίας ως πορεία και διαδικασία, παρά ως τελικό αποτέλεσμα, καθώς και στην κοινωνική στροφή των τεχνών. Ακολούθησε μια πρακτική ομαδική και δημιουργική δράση.

Κάποιες φωτογραφίες από το σεμινάριο-

Image

Image

Image\Image

ImageImageImageImageImageImageImageImage

Και ένα βίντεο από την πρακτική ομαδική δράση-

End of year exhibition and Competition Awards

 INVITATION-eng

–          End of Year Exhibition of the Fine Art Programme offered at the University of Nicosia in collaboration with the University of Hertfordshire

–          Announcement of the winners of the competition ‘Space, Shade, State’ which was organized  by the Fine Art Programme for young people aged between 17 and 22

Wednesday 29 May 2013, 17:30, at the Fine Art Studios, University of Nicosia, Pindou street, Engomi Industrial Area, Nicosia

We would like to invite you to enjoy an afternoon of contemporary visual art produced by the first year students of the Fine Art programme offered at the University of Nicosia in collaboration with the University of Hertfordshire. Artwork that has been exhibited at the Leventis Municipal Museum of Nicosia, as part of the exhibition/competition ‘Space, Shade, State: The city as a large home’ will also be on display.
The event will include a ceremony, where the winners of the competition will be announced and their scholarships will be awarded.
Scholarships will be given to winners of the competition ‘Space, Shade, State’ and to final year high-school students who participated in the Visual Arts Competition ‘Thinking democratically, Creating Visually’, which was organised by the Ministry of Education and Culture.

For more information please visit, https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/

Or contact Mr Yiannis Hadjipanayis,

hadjipanayis.i@intercollege.ac.cy, +357 22842522

INVITATION-greek

–          Τελική Έκθεση των φοιτητών του Προγράμματος Καλών Τεχνών, που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire

–          Ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών του διαγωνισμού «Χώρος, Χρώμα, Χώρα» που διοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Καλών Τεχνών για νέους ηλικίας από 17 έως 22 ετών

Τετάρτη 29 Μαΐου 2013, 17:30, στο Στούντιο Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Οδός Πίνδου, Βιομηχανική Περιοχή Έγκωμης, Λευκωσία

Σας προσκαλούμε να απολαύσετε ένα απόγευμα σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας με έργα των φοιτητών του πρώτου έτους, του Προγράμματος Καλών Τεχνών που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Hertfordshire. Θα παρουσιαστούν επίσης έργα τέχνης που εκτέθηκαν στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας ως μέρος της έκθεσης και του διαγωνισμού με θέμα «Χώρος, Χρώμα, Χώρα: Η πόλη σαν ένα μεγάλο σπίτι». Τα ονόματα των νικητών του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν και θα δοθούν οι υποτροφίες που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για τα Προγράμματα του Τμήματος Σχεδιασμού, Πολυμέσων και Καλών Τεχνών. Υποτροφίες θα δοθούν στους νικητές του διαγωνισμού «Χώρος, Χρώμα, Χώρα» και σε μαθητές της Τρίτης Λυκείου που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό Εικαστικών Τεχνών «Σκέφτομαι Δημοκρατικά, Δημιουργώ Εικαστικά» του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/

ή επικοινωνήστε με τον κ. Γιάννη Χατζηπαναγή, hadjipanayis.i@intercollege.ac.cy, +357 22842522

MAP

Βραβεία Διαγωνισμού- Competition Prizes

Τα αποτελέσματα του πρόγραμματος «Χώρος  – Χρώμα – Χώρα», Διαγωνισμός και έκθεση Τέχνης για Νέους  που διοργανώνεται από το «Πρόγραμμα Καλών Τεχνών» που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire

The results of the Competition for Young people ‘Space – Shade – State’ that is being organized by the Programme of ‘Fine Art’ offered at the University of Nicosia in collaboration with the University of Hertfordshire.

 1st prize

1ο Βραβείο- 1st Prize

Δαμιανός Ζήσιμου- Damianos Zisimos

Η διαμόρφωση της ψυχής- Soul Formation

Τρισδιάστατο έργο, Μικτή Τεχνική- 3D artwork, Mixed Media

Η παρουσίαση του προσωπικού χώρου του ατόμου που διαμορφώνει τον εσωτερικό και εξωτερικό του κόσμο. 

A representation of one’s private space is created which acts as the formation of their internal and external world.

 

 2nd prize

2ο Βραβείο- 2nd Prize

Saed Musleh

Χωρίς Τίτλο- Untitled

Ζωγραφική- Painting

Μια εικαστική ερμηνεία της καθημερινότητας των Παλαιστινίων και της αγάπης τους για την πατρίδα τους.

An artistic representation of the daily life of Palestinians Daily Life and their love for their homeland.

 

 3rd prize

3ο Βραβείο- 3rd Prize

Norbet Pivarci

Το φαινόμενο των αστέγων- Homelessness

Ζωγραφική- Painting

Οι οικονομικές καταστάσεις μπορούν να αυξήσουν  και το φαινόμενο των αστέγων που μπορεί να οδηγήσει σε αποξένωση και σε συναισθήματα απόλυτης μοναξιάς.

Economic situations can augment the phenomenon of homelessness, which in turn can lead to isolation and to sentiments of absolute loneliness.